Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Brief toegankelijkheid mindervaliden

Geachte college,

 

Sinds enige tijd signaleren wij steeds vaker obstakels op het trottoir rondom straten. wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Een voorbeeld hiervan komt van een bewoner uit deze omgeving Oud Leur die blind en afhankelijk van een geleidehond is maar ook vanuit een blinde bewoner uit de wijk het Hooghuis.

Concreet gaat het om de situatie rondom de Kloosterlaan maar er zijn meerdere straten en gebieden aan te wijzen waar mensen die blind, visueel beperkt of afhankelijk van een rolstoel zijn gehinderd worden.

Recentelijk  zijn er al in een aantal straten,  spelregels rondom parkeren veranderd waardoor auto’s met twee wielen op het trottoir mogen en kunnen parkeren Hierop aansluitend willen wij u ook vragen  een bewustwordingcampagne te starten. Dit om de mensen ervan bewust te laten worden dat mindervaliden ook gebruik maken van het trottoir. Wij zijn van mening dat dit een duurzamer effect zal hebben dan bijvoorbeeld te gaan bekeuren. Dat laatste zal eerder frustratie met zich meebrengen dan bewustwording. Wij denken onder andere aan een flyeractie al dan niet vanuit de toezichthouders voor auto’s die (net) hinderlijk staan.

In dit kader willen wij ook aandacht vragen voor de bushalte aan de Vijfhuizenweg. Doordat de bossage hier flink is en over het trottoir hangt zijn de reizigers die met de fiets naar bushalte gaan steeds vaker gedwongen om de fiets op het trottoir te parkeren, dusdanig dat deze op de geleidestroken staan.

Wij vertrouwen erop dat u net als wij voor een zo toegankelijk mogelijke gemeente voor iedereen staat en hopen op een positieve reactie.

In afwachting van uw antwoord,

hopende op een spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

 

Robert Prins

Burgerraadslid D66 Etten-Leur

Gepubliceerd op 31-10-2019 - Laatst gewijzigd op 31-10-2019